Regulamin e-biblioteki Zboru NOWE ŻYCIE

<
1. Administratorem e-biblioteki jest Zbór Nowe Życie w Warszawie.
2. e-biblioteka pośredniczy w udostępnianiu publikacji związanych z tematyką chrześcijańską.
3. Z zasobów e-biblioteki mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy.
4. Publikacje stanowią własność zarejestrowanych użytkowników i są udostępniane innym zarejestrowanym użytkownikom bezpłatnie.
5. Udostępniane publikacje muszą być podpisane nazwiskiem właściciela.
6. Warunkiem rejestracji w e-bibliotece jest zgloszenie Bibliotekarzowi co najmniej jednej publikacji, odpowiadającej profilowi e-biblioteki, którą udostępniamyi innym użytkownikom (weryfikacji dokonuje bibliotekarz).
7. Rejestracji można dokonać on-line lub w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio u bibliotekarza.
8. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje indywidulany kod dostępu do e-katalogu i danych kontaktowych osób udostępniających publikacje.
9. Aby wypożyczyć książkę, należy skontaktować się bezpośrednio z osobą udostępniającą daną publikację.
10. Osoba użyczająca zgłasza drogą mailową fakt wypożyczenia/zwrotu książki bibliotekarzowi, który zmienia status danej publikacji w e-katalogu.
11. Zgłoszenie z punktu 10 powinno zawierać tytuł książki oraz w przypadku wypożyczenia dane osoby wypożyczającej.