Kontakt z Bibliotekarzem:

Rejestracji można dokonać poprzez wysłanie emaila do bibliotekarza (mail: zulu222@o2.pl) podając imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres email i telefon).

Warunkiem aktywacji konta jest zgloszenie co najmniej jednej publikacji, odpowiadającej profilowi e-biblioteki, którą udostępniamy innym użytkownikom.